โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน

หมู่ที่ 1 บ้านเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140

นำนักเรียนร่วมเดินขบวนพาเหรด งานกีฬา “ขุนยวมเกมส์”

ดร.เอนก ไชยโย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน พร้อมกับคณะครูโรงเรียน นำนักเรียนร่วมเดินขบวนพาเหรด งานกีฬา “ขุนยวมเกมส์” ประจำปี 2566 ณ อำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

บทความล่าสุด