โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน

หมู่ที่ 1 บ้านเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140

ธาลัสซีเมีย อธิบายและหาสาเหตุว่าทำไมพ่อแม่ควรวางแผนก่อนมีบุตร

ธาลัสซีเมีย

ธาลัสซีเมีย หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นธาลัสซีเมียมีโอกาสมีลูกอย่างไร โรคธาลัสซีเมียและพาหะธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียจะมีลูกได้หรือไม่ มีคู่มือป้องกันธาลัสซีเมีย โรคทางพันธุกรรมที่หลายคนคงเคยได้ยิน และรู้จัก เพราะเป็นได้ทั้งหญิงและชาย และถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกได้จากสถิติแล้วพบว่ามีคนประมาณ 40เปอร์เซ็นต์ มียีนปกตินี้อยู่ในร่างกายแต่ไม่มีอาการใดๆ

หรือที่เรียกว่าธาลัสซีเมียซึ่งผู้ที่เป็นพาหะเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำ เขาเป็นโรคธาลัสซีเมีย สำหรับผู้ที่วางแผนมีทายาทอาจมีความกังวลว่าผู้ที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียจะมีลูกได้หรือไม่ ลูกในท้องจะมีโอกาสท้องไหมเตรียมตัวอย่างไรหากคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นโรคธาลัสซีเมีย ให้เราดูธาลัสซีเมียที่มีเม็ดเลือดแดงผิดปกติ

เป็นโรคเกี่ยวกับพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของหน่วยพันธุกรรมของยีนด้อย ส่งผลให้ร่างกายสร้างเฮโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงน้อยลงซึ่งเป็นเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติและแตกตัวง่าย โลหิตจางเรื้อรังตามมาด้วยโรคแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น นิ่วในถุงน้ำดี เบาหวาน โตช้า ธาตุเหล็กเกิน การทำงานของหัวใจและตับผิดปกติ เป็นต้น

หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือพาหะธาลัสซีเมียจะมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ แต่จะมียีนแฝงของธาลัสซีเมียแฝงอยู่ และอาจถ่ายทอดไปสู่ลูกในครรภ์ได้ ส่วนธาลัสซีเมียอาการจะชัดเจน เช่น หน้าซีด ตาเหลือง อ่อนเพลีย แน่นท้อง ตับโต ม้ามโต ต้องได้รับเลือดทุกเดือน ความรุนแรงของโรคมีตั้งแต่

ธาลัสซีเมีย

กลุ่มอาการไม่รุนแรงและรุนแรง ตัวเหลือง ป่วยง่าย และมีอาการดีซ่าน ทุกครั้งที่เจ็บป่วยต้องไปบริจาคโลหิต กลุ่มอาการของโรคที่รุนแรงมากจะปรากฏเมื่ออายุ 3 ถึง 6 เดือน โดยมีอาการตาเหลือง อ่อนเพลีย ตัวเตี้ย แคระแกร็น ตัวเตี้ย ม้ามโต การเปลี่ยนรูปหน้ามีหน้าผากตรง โหนกแก้มสูง ดั้งจมูกแบน หากไม่รักษาต่ออาจทำให้เสียชีวิตได้

ทารกกลุ่มที่รุนแรงที่สุดมีอาการบวมน้ำ กลืนลำบาก ผิวซีด ตับโต ม้ามโต ส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการตั้งครรภ์ หรือหลังคลอดไม่นาน ส่วนคุณแม่ก็มีโอกาสเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษได้ ความดันโลหิตสูงสามารถฆ่าได้ แม่ตั้งครรภ์และลูกที่เป็นธาลัสซีเมียทำเหมือนกันหรือไม่ โรคธาลัสซีเมียเป็นโรคอันตรายที่ส่งผลโดยตรงต่อสตรีมีครรภ์ เพราะสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกได้ หากพ่อแม่เป็นโรคธาลัสซีเมีย โอกาสที่จะมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียมีดังนี้

พ่อและแม่เป็นธาลัสซีเมียทั้งคู่เด็ก 99.9 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นโรคธาลัสซีเมีย ถ้าพ่อหรือแม่คนหนึ่งเป็นโรคนี้และอีกคนปกติ ลูกมีโอกาสเป็นพาหะ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งพ่อและแม่มียีน หรือเป็นพาหะทั้งคู่ มีโอกาส 25 เปอร์เซ็นต์ ที่ลูกจะเป็นโรคธาลัสซีเมีย โอกาส 50 เปอร์เซ็นต์ ที่ลูกจะเป็นพาหะ และโอกาส 25 เปอร์เซ็นต์ ที่ลูกจะปกติ พ่อหรือแม่เป็นยีนที่มีศักยภาพ หรือเป็นพาหะเท่านั้น

เด็กไม่มีโอกาสติดโรค แต่โอกาสที่จะมียีนแฝงหรือเป็นพาหะคือ 55 เปอร์เซ็นต์ และโอกาสให้กำเนิดบุตรปกติคือ 55 เปอร์เซ็นต์ ผู้ปกครองคนหนึ่งมีความผิดปกติ และอีกคนหนึ่งมียีนแฝง ลูกมีโอกาสเป็นโรค 55 เปอร์เซ็นต์ และลูกมีโอกาส 55 เปอร์เซ็นต์ ที่จะมียีนแฝงหรือเป็นพาหะแม้จะดูเป็นโรคที่น่าเป็นห่วง แต่ก็สามารถป้องกันโรคธาลัสซีเมียในเด็กได้ ตั้งแต่เลือกตั้งครรภ์

คู่สมรสควรได้รับการตรวจเลือด เพื่อคัดกรองโรคหรือเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียหรือไม่ ตัดสินใจและวางแผนก่อนมีลูก แต่ถ้าจะมีลูกต้องตรวจสุขภาพก่อน ถ้ารู้ว่าลูกในครรภ์เป็นโรค ธาลัสซีเมีย ขั้นต่อไปคือการเลือกมีลูกคู่สมรสควรขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการมีบุตร และทางเลือกในการคลอดที่ปลอดภัย ผู้ปกครองจะเลือกวิธีการใด หลังจากคำอธิบายโดยละเอียดของแพทย์ รวมถึงอายุครรภ์ปัจจุบันด้วย

การตรวจหาธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์มีวิธีใดบ้าง เนื่องจากโรคธาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรม วิธีป้องกันที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งคือ การตรวจเลือดและการตรวจดีเอ็นเอก่อนตั้งครรภ์ เพื่อให้แพทย์ประเมินความเสี่ยง และความรุนแรงของโรคธาลัสซีเมียในทารก ทั้งนี้การตรวจธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ทำได้โดยการตรวจเลือด

การตรวจคัดกรองวิธีนี้นิยมใช้ในโรงพยาบาลทั่วไป ข้อดีคือ ค่าใช้จ่ายไม่สูง การตรวจหาพาหะธาลัสซีเมียอย่างรวดเร็วนั้นง่ายต่อการแปลผล แต่ไม่สามารถแยกแยะได้ว่า เป็นพาหะธาลัสซีเมียชนิดใด การพิมพ์เฮโมโกลบินวิธีนี้มีราคาแพงกว่าวิธีแรก เนื่องจากเป็นการทดสอบที่ค้นหาเฮโมโกลบินประเภทต่างๆ จึงสามารถทำได้ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่

การตรวจแบบนี้สามารถแยกได้ว่า ธาลัสซีเมียชนิดใดเป็นพาหะ ซึ่งยังต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการแปลผล และจำกัดในผู้ป่วยบางรายที่มียีนแฝงของธาลัสซีเมีย 2 ยีน การวิเคราะห์ดีเอ็นเอเป็นการตรวจเลือดที่แม่นยำ และมีราคาแพงที่สุด การตรวจสอบวิธีนี้จะใช้เวลาสักครู่ แต่สามารถบอกได้ว่าเป็นธาลัสซีเมียชนิดใด มันเสี่ยงแค่ไหน บางครั้งยังสามารถทำนายความรุนแรงของโรคธาลัสซีเมียที่จะพัฒนาได้

บทความที่น่าสนใจ : อาหารไทย อธิบายและศึกษาว่าทำไมอาหารไทยถึงมีความพิถีพิถันมาก

บทความล่าสุด