โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน

หมู่ที่ 1 บ้านเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 10000
อนุบาล 256111
อนุบาล 33141
รวม อนุบาล87152
ประถมศึกษาปีที่ 16171
ประถมศึกษาปีที่ 285131
ประถมศึกษาปีที่ 347111
ประถมศึกษาปีที่ 465111
ประถมศึกษาปีที่ 5134171
ประถมศึกษาปีที่ 64481
รวมประถม4126676
มัธยมศึกษาปีที่ 1247312
มัธยมศึกษาปีที่ 21210221
มัธยมศึกษาปีที่ 3129211
รวมมัธยมต้น4826744
มัธยมศึกษาปีที่ 40000
มัธยมศึกษาปีที่ 50000
มัธยมศึกษาปีที่ 60000
ปวช.10000
ปวช.20000
ปวช.30000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า0000
รวมทั้งหมด975915612

บทความล่าสุด